School IJZER - YSER Frankenforst Bensberg BSD
Copyright © 2021 by "Roger de Laet"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Rogerdelaet@pandora.be
Reünie school IJzer op 04 oktober 2008 te Eben-Emael en Kanne. (België)
Waren aanwezig op de reünie: onderwijzers Hubert Geerinck met zoon Denis en kleinzoon Niels, Delbaere André, Lamote Guido met Annie, Roger de Laet met Liliane, Roman Freddy met Anita, Bruynseraede William, Thorez Claudine met Jos,Dalemans Kristine, De Block Joannes, de Staercke Anne-Marie met Daniël, de Staercke Johan met Antoinette, de Staercke Stephane met Brigitte, De Vooght Michele met Dirk, Dedroog Jan met Rita, Dedroog Margriet met Eric, D’Hooghe Katia met Joris, D’Hooghe Yolande met Rudi, Meykens Alain, Meykens Jenny met Bertrand, Plasschaert René, Sanders Chris met Marleen, Sanders Martine met Philip en Rietje, Struys Wilfried, Vangenechten Gilberte,  Verlinden Roger, Verrees Erik met Magda, Vervloet Hans met Gaby, Vervloet Karel met Kristine, Van den Berghe Rita met Ronny, Adriaensens Griet,
Totaal 62 Deelnemers.


Eben-Emael, 04 oktober 2008 om 10.00Hr in de ochtend.
Een groep mensen omsluierd door een nog kille ochtendnevel bewoog zich op de parking van het fort van links naar rechts.
De zon was ook van de partij maar door de koele oostenwind voelden haar stralen niet warm aan.
Neen! Het was geen herhaling van 10 mei 1940 toen het eens zo onneembaar geacht fort werd aangevallen en ingenomen door een handvol Duitse paratroepers.
In tegendeel, het was een verzameling van oud-meesters en oud-leerlingen van school IJzer die zich hier verzamelden voor hun derde reünie sinds 2005.
Met 62 deelnemers waren we aanwezig waaronder twee kinderen.
De reünie begon met een korte verwelkoming en het uitdelen van de naamplaatjes zodat men zou weten wie er allemaal aanwezig was.
Om 10.30Hr begon de reünie met een geleide rondgang in het fort diep onder de mergelrotsen aan de oevers van de Maas.
We werden in twee groepen gesplitst en evenveel bekwame gidsen leidden ons deskundig rond in een wirwar van gangen en kamers, deze rondgang in de onderwereld van het fort zou ongeveer  2 ½ uur duren.
Voor menig deelnemer onder ons was het een hele inspanning en voornamelijk het bestijgen van de steile trappen, ze trapten letterlijk en figuurlijk op hun adem.
Toch was het de moeite waard om deze onderwereld met alle voorzieningen zoals wc’s, douches,slaapkamers, burelen, kazematten met kanonnen en nog zoveel andere accommodaties te bezichtigen wetende dat hier 68 jaar geleden meer dan duizend soldaten vertoefden en leefden.
Eens dacht men dat het fort niet inneembaar was maar men had geen rekening gehouden met de allerlaatste nieuwe Duitse uitvinding namelijk de “holle lading” en het droppen van troepen met zweefvliegers boven op het dak van het fort en in een mum van tijd werd het fort hierdoor uitgeschakeld. (De Titanic kon ook niet zinken of toch….), zeg nooit nooit.
Rond 13.00Hr werden we door onze gidsen verzadigd met allerhande wetenswaardigheden terug naar de uitgang geloodst waar de zon ons ditmaal verwelkomde met haar heerlijke warmte.
Vlug werden er nog een paar groepsfoto’s gemaakt aan de ingang van het fort en daarna was het tijd om te gaan eten.
Van Eben-Emael begaven we ons dan naar het 3 Km verder gelegen Kanne om er in restaurant “De Louvain” een middagmaal te nuttigen.
Nadat iedereen gezeten was nam onze voorzitter Guido Lamotte even het woord om nu iedereen te verwelkomen en om de menu voor te lezen.Ook werden onze twee oud-schoolmeesters t.t.z. meester Geerinck Hubert (84 jaar) en meester Delbaere André (70 jaar) in de bloemetjes gezet en ontvingen ze in naam van alle aanwezigen een klein geschenkje.
Er werd ook gesproken over het doorgeven van eventuele overlijdensberichten, over onze website en het aantal leden dat we nu al hebben (meer dan 320), over de volgende reünie die zou doorgaan in 2010 te Bensberg in samenwerking met de huidige Duitse ingezetenen van school IJzer maar meer hierover is voor later na een verkenning volgend jaar 2009 ter plaatse.
De kastoestand werd ook even belicht en er werd voorgesteld om iedereen die aangesloten is een mail te sturen om op vrijwillige basis een minimumbedrag te willen storten van € 5 op onze rekening 393-0276169-02
Dit geld zou dienen voor geschenkjes, papier, enveloppen, zegels enz.…onze boekhouding wordt nu verzekerd door onze alom gekende vriend en harde werker Freddy Roman.
Na deze korte uiteenzetting was het dan tijd om aan onze maaltijd te beginnen en die viel toch bij iedereen in de smaak had ik de indruk. Na het eten zag men dan hier en daar wat foto’s van weleer bovenkomen en werden er herinneringen bovengehaald die men dacht vergeten te zijn.Wij mogen veronderstellen dat iedereen tevreden en blij was en dat verloren gewaande vrienden zich terugvonden na soms meer dan 40 jaar op deze geslaagde reünie.
Rond 18.30 Hr werd deze derde reünie dan ook afgesloten met allemaal tevreden mensen, enfin dat hopen we toch J

Namens het bestuur dank en groetjes,
Roger de Laet

Ps: veel mensen hadden zich verontschuldigd en konden niet komen wegens diverse redenen, ook zo de huidige Duitse directeur van school IJzer de Heer Hans-Georg Jaspers die ons wilde verrassen met een onaangekondigd bezoek te Kanne maar in laatste instantie verhinderd werd.